user_mobilelogo

 

 

Vestberg er navnet på den opprinnelige tomta som stasjonen ligger på. Den ble i 1906 solgt til N.R. Heyerdahl og i 1926 videresolgt til Oskar Nystuen. Senere eiere, som drev forskjellig forretningsvirksomhet her er Jens Østby, Axel Huse og Norsk Oljekonsum. Og det var da de overtok det startet.

 

Alf Aasgård var den første som drev bensinstasjon på denne plassen. Forankret i Norsk Oljekonsum ble Bileiernes Kjøpelag etablert her. Dette var underlagt en landsdekkende kjede som het Drosjeeiernes Innkjøpslag. Dette skjedde i 1963. Aasgård var forhandler og ansvarlig for driften. Bl.a. Sverre Langdalen og Armand Rudquist jobbet der og forteller at det ble solgt bensin og diesel, samt det meste av nødvendig rekvisita til bilen. Jon Bjørnstad kjørte ut parafin og fyringsolje med en Volvo lastebil av typen Volvo F83. Sverre og hans familie bodde i leiligheten i 2.etg. I de to første driftsårene var det ikke kasseapparat, så da hadde de ansatte penga i baklomma! I 1965 ble det bygd en dobbelthall som sto helt til rivningen i 1996. Den bestod av servicehall med smøregrav, og vaskehall. I 1966 ble 2 åpne vaskeplasser tilgjengelig. Etter Aasgård tok Oluf Sveen over stasjonen. Fortsatt under OK. Sveen drev stedet etter den samme modellen. I 1970 begynte Arnold Engeland og han tok over som forhandler i 1976. Det var Norsk Brænselolje, Norske OK og Norsk Hydros oljedivisjon som fusjonerte i januar 1976 og dannet NOROL, som ble varemerket til Norsk Olje A/S. NOROL var det første oljeselskap som lanserte et eget kredittkort, og NOROL kortet ble populært. Det ble fortsatt kjørt ut parafin og fyringsolje i tillegg til vanlig drift med servicehall og bilrekvisita. Arnold Engeland sluttet som forhandler i desember 1982. Finn Haugen jobbet som fast ansatt på stasjonen siden 1975. Sammen med Kai Frank Bagsjøberget overtok han forhandlerrollen sammen, etter Engeland. Fra 1984 ble Finn eneforhandler. Han hadde den rollen helt til han gikk av med pensjon i 2010.

 Når Finn overtok og drev stasjonen var fortsatt NOROL kjedenavnet. Driftsformen og gjøremål var de samme, men det ble i tillegg utført klargjøring av nye biler for en del bilforhandlere i Elverum. Klargjøringen bestod i å fjerne transport fett fra bilene å pusse vinduer før den skulle ut til kundene. Av bl.a. merkene Volvo, Mazda, Datsun (senere Nissan), Mitsubishi, Saab, VW, Audi, Ford, Lada og Fiat er det svært mange biler som var innom bensinstasjonen på Vestad. Dette ble gjort med høyttrykkstimer med varmt vann og kjemikalier. Den første spede begynnelse på noe som skulle prege konkurransen mellom selskapene for å skaffe seg kunder var i gang. NOROLs Kontantklubb så dagens lys.
Smørehallen var da en sentral del av stasjonen, hvor det ble foretatt smøring og oljeskift på både personbiler og lastebiler. En rekke private personer som drev i lastebilnæringa var faste kunder. Av de store kundene med mange biler kan nevnes Hedmark Egglag. Etterhvert opphørte virksomheten med utkjøring av parafin, fyringsolje og diesel. Dette ble tatt over i sin helhet av stasjonen i Hernes v/familien Grøtting.
I 1987 vedtok Stortinget at samtlige aksjer i NOROL skulle selges til Statoil, som dermed ble eneeier. Våren 1991 faset Statoil ut navnet NOROL. Samtlige av selskapets bensinstasjoner skiftet navn til Statoil. I sin tid var dette Norges mest kostbare navneskifte. En meget omfattende jobb å kle alle landets stasjoner i ny drakt og profil. Innen utgangen av 1992 var denne jobben gjort. 

Etter at Finn Haugen gikk av med pensjon i 2010, tok hans sønn Roger Haugen over som franchisetaker. En ytterligere utbygging og kapasitetsøkning på bilvask ble realisert da man i september 2011 innviet et topp moderne selvaskeanlegg med hele 6 vaskeplasser.
At vi nå har lansert en egen hjemmeside er det også et grep som er i takt med tida. Å synliggjøre seg sjøl digitalt er noe vi er overbevist om er nødvendig skal en henge med. Vi håper du som leser av denne hjemmesiden vil kunne få et innslag i hverdagen som gir både deg og oss gjensidig nytte og glede. Det er en ting som ikke har forandret seg med årene, og det er at kunden skal stå i fokus - det er av deg som kunde og leser at vi får de rette innspill og svar. Vi skal gjøre vårt beste for at du trives som kunde hos oss.

Elverum, februar 2012,
Helge Haugen.

Takk til Sverre Langdalen, Arnold Engeland, Alf Christian Lund, Olav Moe og Finn Haugen for god og uvurderlig hjelp til denne historikken