user_mobilelogo

 

Det er 3 faste ansatte i 100% stilling. Roger Haugen (daglig leder), Anne Lise Nordsta (ass.dagligleder) og Fride Enger.

Antall deltidsansatte var ca. 15 stk, herav 2 faste nattevakter før pandemien. Som følge av den opphørte døgnåpen stasjon, og antall på deltid ble redusert betydelig.